Privacyverklaring

Wybren Visser, praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching

Wybren Visser, praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching (lees verder als WV), is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving zoals de AVG. WV respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. WV wil transparant zijn over de soorten gegevens die er verwerkt worden, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeert WV je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact op.

Ethische gedragscode WV
Respect
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Professionaliteit

Persoonsgegevens die WV verwerkt
WV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk) verwerk:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bij mij gevolgde therapie, coaching, training of workshop
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om mijn dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
WV verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling of scholing. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van toestemming te geven op de behandelovereenkomst. Deze wordt in het intake gesprek met jou besproken en door jou ondertekend als je hiermee akkoord bent. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen. Digitale gegevens worden opgeslagen op een met wachtwoord beveiligde computer en de handmatige cliƫntdossiers worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik je gegevens nodig heb
WV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je optimaal te kunnen behandelen
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang WV je gegevens bewaart
WV zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers voor zover van toepassing. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen twintig jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. Ik ga zorgvuldig om met je gegevens en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De praktijk heeft een meldcode.

Delen met anderen
WV deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van deze site
WV heeft passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van mijn site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wybrenvisser.nl. WV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
WV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wybrenvisser.nl.
Alles wat we via WhatsApp, mail of via de berichtenservice op Social Media bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen zeiden als gebruiker van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn website wybrenvisser.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou. Je kunt via mijn website wel het contactformulier invullen om een vraag te stellen of iets anders met mij te delen. Om de website werkzaam te laten zijn worden er enkel noodzakelijke cookies gebruikt. De website wordt beveiligd en gehost door Hostingpoint.nl.

Wijzigingen privacy statement
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op mijn website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Ben je het niet eens met de wijze waarop ik je persoonsgegevens verwerk of omga met je rechten als cliƫnt/student? Neem dan in de eerste instantie contact met mij op. Als we hier samen niet uitkomen dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met WV, kun je mij als volgt bereiken:

Wybren Visser
Barent Fockesstraat 16
8561 CT Balk
06-43436611
info@wybrenvisser.nl